За нас

Счетоводна къща „Прима” ООД е специализирано юридическо дружество за счетоводно-финансови услуги създадено през 2005 година. Наследник е на счетоводна къща ЕТ„Прима-Божилов” Ямбол функционираща от 1990 година, която в момента на създаването си е обслужвала само 7 фирми. Впоследствие броят им расте за да надхвърли 65 в момента на прерастването в юридическо дружество. Разширява се и териториалния обхват, като освен в Ямбол и областта, започва обслужване и в други региони на страната. 


В края на 2015 година, счетоводното дружество обслужва над 100 фирми от области: Ямбол, Варна,Сливен, Бургас, Хасково и Ловеч. Разполага с два основни офиса в градовете Ямбол и Варна, около който гравитират останалите.


Дружеството предлага пълна гама счетоводно-финансови услуги в областта на почти всички сектори на стопанския живот. Работим с фирмите на териториален принцип- пряко, а в определени случаи и онлайн.Извършваме целогодишно-пълно или частично абонаментно обслужване, както и еднократно годишно приключване по оперативни данни на клиента. Текущо предлагаме голям набор от конкретни услуги в счетоводния сектор. 


Дейността на дружеството се извършва от неголям на брой персонал, но от добри професионалисти, като по-голямата част от тях са натрупали достатъчно опит участвайки в трудовия процес още от създаването на дружеството. Почти всички са с висше-икономическо образование. От 1998 година работим и със собствен счетоводен софтуер „Примасофт“, който ни осигурява изключителна аналитичност, конкретика и бързина за разлика от стандартно предлаганите такива. За голяма част от фирмите осъществяващи селскостопанска и производствена дейност от различни отрасли на промишлеността, използваме и специализиран софтуер. В областта на ТРЗ се доверяваме на известния „Микроинвест“.


От многогодишния ни опит, най-плодотворни са останали взаимоотношенията ни с фирмите обслужвани на абонаментен принцип, който се оказва най-ефективен и за двете страни – и като човешки отношения и като заплащане. Достоверен факт е че с повече от 70-80% от фирмите които обслужваме, сме в договорни отношения повече от 12-15 години, което ни дава най-малкото основание, да вярваме, че сме отговорили на изискванията на клиентите за качество, отговорност, оптимално заплащане и защита на интересите им.