Цени

ЗАПЛАЩАНЕ ЗА АБОНАМЕНТНО ОСЛУЖВАНЕ - ОСНОВНИ КРИТЕРИИ

Осъществява се като сбор от две тарифи:
- за счетоводство – основно заплащане / ежемесечно /.
- за лица наети по трудов договор - ТРЗ – допълнително текущо заплащане / месечно /.

Забележка:

  1. ТРЗ се заплаща само когато има назначени лица по трудов договор, за действително отработено време /поне един работен ден през конкретния месец/.
  2. За самоосигуряващите се лица не се заплаща ТРЗ /влиза в основното заплащане /.
  3. По договореност с клиента, заплащането за ТРЗ може да бъде включено в общия ежемесечен пакет.

ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

ЗА СЧЕТОВОДСТВО:

На патент:

 • от 30 лв. до 50 лв /само за ЕТ/.

По общия ред:

 • от 40 лв. до 50 лв /за ЕТ/.
 • от 50 лв. до 70 лв. /за юридически лица - ЕООД, ООД, СД/.

ЗА ТРЗ:

 • по 10 лв. за всяко лице (само по трудов договор).

ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

ЗА СЧЕТОВОДСТВО:

с обем на приходите:

 • До 100 х.лв.:
  • от 80 лв. до 105 лв. /за ЕТ/ - до 25% от МРЗ за страната.
  • от 105 лв. до 130 лв. /за юридически лица / - до 30% от МРЗ.
 • От 100 х.лв. до 200 х.лв. : от 140 лв. до 220 лв. – /до 50% от МРЗ/.
 • От 200 х.лв. до 300 х.лв. : от 220 лв. до 315 лв. – /до 75% от МРЗ/.
 • От 300 х.лв. до 500 х.лв. : от 315 лв. до 420 лв. - /до 100% от МРЗ/.

Над 500 х.лв.:

 • по договаряне.

ЗА ТРЗ:

 • по 10 лв. за всяко лице (само по трудов договор).

ЗА ФИРМИ РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС

 • По критериите за страната с допълнителен коефициент надценка от 1.5.

ЗА ФИРМИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

 • По критериите за страната с договорен коефициент надценка.


ЗА ФИРМИ ОБСЛУЖВАНИ НАД ТРИ ГОДИНИ ОТСТЪПКИ ДО 30%.ЗАБЕЛЕЖКА:

ПОСОЧЕНИТЕ  ЦЕНИ  СА  БЕЗ  ДДС,  С  ИЗКЛЮЧЕНИЕ  НА  НЕРЕГИСТРИРАНИТЕ  ПО  ДДС  ФИРМИ.    ЗА  ОБСЛУЖВАНЕТО  СЕ  СКЛЮЧВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  ДВУСТРАНЕН  ПИСМЕН  ДОГОВОР.