Услуги

 1. Пълно годишно /абонаментно/ финансово-счетоводно обслужване – по договаряне;
 2. Частично /абонаментно/ финансово-счетоводно обслужване – по договаряне в различните направления: счетоводство, управление на човешките ресурси /ТРЗ/, СО, ЗО, вътрешен ОДИТ и други подобни;
 3. Онлайн /абонаментно/ счетоводно-финансово обслужване – по договорени способи;
 4. Годишно счетоводно приключване – съставяне на ГФО, ГДД и статистически документи по оперативни документи на клиента;
 5. Изготвяне на различни документи като: данъчни формуляри и декларации, ГДД, счетоводно-финансови и статистически справки, други;
 6. Регистрации на новосъздадени фирми – ЕТ и юридически лица;
 7. Документи за промяна на данни в Търговския регистър и други институции;
 8. Документи по охрана на труда;
 9. Счетоводни и данъчни консултации;
 10. Икономически проекти, програми и разработки;
 11. Административни и организационни услуги;
 12. Други услуги в сферата на финансово-счетоводната и икономическа проблематика.Какво включва пълното абонаментно обслужване:

 • Съставяне и обработка на първичните счетоводни документи;
 • Съставяне, обработка, следене и разнос на банковите документи до и от съответните банкови институции;
 • Мениджмънт на работните заплати и всичко свързано с изготвяне на документите с наемането и обслужването на персонала;
 • Изготвяне и обработка на документите по СО и ЗО; 
 • Подаване на изискуемите документи, пряко или онлайн до данъчната администрация и другите отговорни институции съгласно нормативните изисквания;
 • Изготвяне на изискуемите текущи регистри и отчети, съгласно ЗС;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО;
 • Изготвяне и подаване на ГДД;
 • Изготвяне и подаване на необходимите текущи и годишни статистически документи;
 • Изготвяне и подаване на ГФО до Търговския регистър за Юридическите лица.
 • Безплатно съставяне на документи и обслужване с кредитните институции;
 • Безплатни консултации относно обслужваните фирми. 
 • Анализ и подготовка на информация за решаване на данъчни и счетоводни проблеми;
 • Представителство пред държавните и общински институции.